17. 5. – 30. 6. 2019


Predstavitev dveh subjektivnih pogledov in razumevanj stanja v družbi, njene anomalije in absurdnosti, ki močno vplivajo na človekovo svobodo, pravice in dostojanstvo. Je nagovor za premislek o dobrem in slabem, o smislu bivanja in početja, je premislek o nas samih, da se nas dotakne in da morda …

Razstava je v svoji večmedijski strukturi heterogena in kompleksna v sporočilnosti, ki v vsebinskem in formalnem smislu konkretizira umetnikov odnos skozi nekompromisno in neposredno kritiko stvari – tako intimnih kot globalnih. Umetnosti je zavedanje in upanje.

Dušan Fišer, rojen 1962, je diplomiral leta 1989 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorici Metki Krašovec, nato pa je leta 1991 opravil še specialko za slikarstvo pri profesorju Emeriku Bernardu. Kasneje se je študijsko izpopolnjeval še v Groningenu na Nizozemskem. Veliko razstavlja v Sloveniji in tujini, od leta 2009 pa vodi tudi razstavišče z imenom Tovarna umetnosti v prostorih nekdanje tekstilne tovarne v Majšperku.

Metod Frlic kipar, se je rodil 1965 in študiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je trenutno tudi poučuje. V svoji ustvarjalnosti  se poigrava v svetu raznoterih materialov, jih obdeluje in združuje v močna sporočila. V najnovejšem ciklusu se vsebinsko poglablja v  trenutne družbene anomalije in človeško neumnost. Kipi ali prostorske postavitve imajo mnogokrat nekompromisna direktna sporočila, ki režejo kot britev. Nasičenost z informacijami iz sveta naredijo gledalca otopelega, zato kipar išče svoj nagovor le tega v brutalni direktnosti.

Dušan Fišer

Dušan Fišer

Metod Frlic

Metod Frlic