30. marec – 16. maj 2021

Vizualni umetnik Dušan Kirbiš pripravlja v Galeriji mesta Ptuj razstavo O izvoru podob / On the Origin of Images.

V galeriji, ki jo sestavlja pet med seboj povezanih dvoran, bo predstavil pet zaključenih ciklusov njegovega štiridesetletnega delovanja na področju slikarstva, kiparstva, fotografije in drugih javnih prostorskih predstavitev.
To so:
GENIUS LOCI – GENII LOCORUM, PODVAJANJE POGLEDA, OBJECT and ONTOLOGY, SIMULACRA and SIMULATION, TABLEAU OBJECT.

This image has an empty alt attribute; its file name is kirbis-spletna-slika-1017x1024.jpg
Beckett – Molloy, 2000, akril na platnu, 150 x 150 cm

Dušana Kirbiša je likovna kritika že od vstopa na umetniško pot ob koncu sedemdesetih let redno spremljala in mu odmerjala mesto v kontekstu dobe, obdobja ali posameznega umetnostnega pojava v sodobni slovenski umetnosti. S svojimi deli je zastopan v selekcioniranih prikazih slovenske umetnosti na razstavah v tujini, pri čemer je še zlasti opazen njegov samostojni prodor v priznane galerije in centre v evropskih kulturnih središčih.

This image has an empty alt attribute; its file name is der-fall-wagner-881x1024.jpg

V štiridesetletnem delovanju umetnika se vidi njegov razvoj, ki je prerasel iz modernih krajin povezanih z družbeno kritiko v abstraktne forme z zastavljeno simbiozo vizualnega in verbalnega jezika. Vse pogosteje se v njegovem likovnem delu pojavljajo ideje o izvoru, vlogi in pomenu umetnosti in avtorja samega. V Kirbiševem delu se že od njegovih najzgodnejših predstavitev prepletata poglobljen interes za predmetno pojavnost slike in metafiziko podobe v vseh njenih manifestativnih oblikah in fazah nastanka, od komaj slutenih in težko ubesedljivih miselnih zametkov, do resonanc v postavitvah na javnih mestih. Pomembni pri tem so avtorjevi paralelni svetovi, ki se razgaljajo v zapisanih mislih, prostorskih instalacijah, nizih fotografij in se stalno in neprestano naseljujejo tudi v njegove slike – artefakte.

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-letni-casi-1024x404.jpg

Dušan Kirbiš (1953) je študiral na Pedagoški akademiji v Mariboru (1971–1973) in nato še na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1973–1978), kjer je leta 1978 diplomiral. Študij je nato nadaljeval na tamkajšnji slikarski in grafični specialki (1978–1982) in medtem (1980) pridobil naziv samostojni ustvarjalec v kulturi. Kot prejemnik DAAD štipendije je študij nadaljeval na Hochschule der Künste Berlin (1986–1988) in tam deloval tudi kot samostojni umetnik. Leta 1990 se je študijsko izpopolnjeval in ustvarjal v New Yorku.
Kot docent se je zaposlil na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani (1990) in si leta 2000 pridobil naziv redni profesor za področje likovne teorije in barvnih študij. Svoje pedagoško in umetniško-raziskovalno delo še danes opravlja na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Za seboj ima številne samostojne in skupinske razstave doma in na tujem, obenem je prejemnik nagrad, ter domačih in tujih štipendij.

This image has an empty alt attribute; its file name is masse-nd-macht-828x1024.jpg