L’abitudine della luce (Prisotnost svetlobe) je naslov dveh samostojnih razstav, posvečenih Eliu Ciolu in Stefanu Ciolu, s katerima je KUD ART STAYS na Ptuju odprl novo razstavno sezono, namenjeno dialogu sodobnih umetnosti. Oče in sin imata za seboj dolgo zgodovino, obogateno s tradicijo (že Eliov oče je bil fotograf) in posebno naklonjenostjo do sveta fotografije in domovine, pri čemer gre za edinstveno združevanje svetlobe in senc, ki temelji na živi in osebni potrebi po sakralnosti in čudenju nad kraji, pokrajinami, njihovimi oblikami in tišino.

Obe samostojni razstavi, zasnovani v svoji individualnosti, sočasno pokrivata isti objekt estetske izkušnje. Kot da bi iz svetlobe, ki je izvor vseh stvari in vsake oblike  ̶  ter hkrati tudi osnova same fotografije  ̶  fotografa z vsakim posnetkom, skladno s kontinuiteto življenja, gradila fragmente krajin, sledi spominov, prežete s kulturo, in videnje narave kot resničnega svetišča.   

Prisotnost svetlobe, izbira črne in bele, krajina, potovanje in dimenzija svetega so tisti ključni elementi, ki so botrovali želji po predstavitvi, nikakor pa ne po soočenju, obeh furlanskih fotografov.

Medtem ko se po eni strani ob njegovi devetdesetletnici želimo pokloniti Eliu Ciolu, enemu največjih mojstrov sodobne italijanske fotografije, z obsežno antološko razstavo, ki obsega tudi nekatera njegova najbolj znana in slovita dela, ki so bila razstavljena v najpomembnejših muzejih in mednarodnih ustanovah, kot sta londonski muzej Viktorije in Alberta ter Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku, pa po drugi, tokrat prvič v Sloveniji, z veseljem predstavljamo delo Stefana Ciola in izbor njegovih novejših fotografij, za katere je prejel številne nagrade in jih razstavljal tudi v Franciji in Združenih državah.  Ob tej priložnosti je izšel tudi katalog razstave. 

Prva razstava je sestavljena iz več kot stodesetih del Elia Ciola, razstavljenih v treh prostorih in razdeljenih na štiri sekcije, ki jih je avtor izbral posebej za to priložnost. S tem je želel ustvariti itinerar, prepleten z opazovanji, opombami, vtisi in čustvi, ki so nastajali skozi leta med njegovimi potovanji, začenši z njegovim rojstnim krajem, Casarso della Delizia v Furlaniji, s spoznavanjem in beleženjem Italije, pa vse do potovanj po svetu, zlasti v Siriji, Libiji in Arizoni.

Druga razstava se osredotoča na dela Stefana Ciola manjših in srednjih formatov, ki zavzemajo dva prostora in gledalca spremljajo na krožnem potovanju ob raziskovanju občutenja narave; slednjo umetnik z veliko znanja ujame v svoj objektiv s pogledom, prežetim z dihotomijami, interpretiranimi na oseben način.    

Marika Vicari, kustosinja razstave