28. 9. – 14. 11. 2021

Razstava, razdeljena v pet soban, sledi igri, ki se v glavnem igra na črno – beli podlagi v glavnih temah umetničinega raziskovanja: pogled na poti (Lo sguardo nell’cammino), tišina (Silenzio), vsakdanjost sveta videna skozi okno (Quotidianità del mondo alla finestra), spomin Zemlje in proces izginotja v globokih črninah (La memoria della terra e il processo di sparizione nei

neri profondi), igra pa se konča v zadnji in barviti sobi s serijo slik posvečeni želji po potovanju in doživljanju sveta (Voglia di viaggiare vivendo il mondo).

Še ne-razstavljene risbe na lesu in papirju v majhnem in velikem formatu se nanašajo na poglobljeno zgodbo, ki poustvarja vse centrifugalne in participativne občutke potovanja, prehoda prostorov in zmeraj novega pogleda na pokrajino in ozemlje okrog nas. Geografije in meritve postanejo protislovni fragmenti drugih in edinstvenih resničnosti.

Ta razstava je posvečena človeku, ki se zaradi pogojev samote, tišine, stopinj ali spomina zna skozi svoj pogled vedno vrniti k svoji osebni in intimni naravi …

Razstavo, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo Punto Sull’Arte iz Vareseja, Galerijo Romberg iz Latine in društvom Art Stays iz Ptuja, spremlja trojezični katalog z uvodom Antonija Arévala in Marjete Ciglenečki, besedili in odlomki Mattea Galbiatija, Gianluca Marzianija, Itala Bergantinija, Alessandre Redaelli, Emanueleja Beluffija, Petra Assmanna, Cecilie Marie Di Bona.

The exhibition, divided into five rooms, follows a play that is mainly played on a black and white background in the main themes of the artist’s research: a view on the road (Lo sguardo nell’cammino), silence (Silenzio), everyday life seen through a window (Quotidianità del mondo alla finestra), the memory of the Earth and the process of disappearance in deep blackness (La memoria della terra e il processo di sparizione nei neri profondi), and the game ends in the last and colorful room with a series of paintings dedicated to the desire to travel and experience the world (Vagare, mentre si attraversa il mondo.).

The not-yet-exhibited drawings on wood and paper in small and large format refer to an in-depth story that recreates all the centrifugal and participatory sensations of travel, the passage of spaces, and an ever new view of the landscape and territory around us. Geographies and measurements become contradictory fragments of other and unique realities.

This exhibition is dedicated to a man who, due to the conditions of loneliness, silence, footprints or memory, can always return to his personal and intimate nature through his gaze …

The exhibition, created in collaboration with the Punto Sull’Arte Gallery in Varese, the Romberg Gallery in Latina and the Art Stays Society in Ptuj, and is accompanied by music of Transversal project and a trilingual catalog with an introduction by Antonio Arévalo and Marjeta Ciglenečki, with texts and excerpts by Matteo Galbiati, Gianluca Marziani, Alessandra Redaelli, Emanuele Beluffi, Peter Assmann, Cecilia Maria Di Bona.