Marek Schovanek – Fragile / Krhko

Galerija mesta Ptuj je v sklopu akcije NAPREJ V PRETEKLOST pripravila poseben voden ogled trenutne razstave češko – kanadskega umetnika Mareka Schovaneka z naslovom Fragile / Krhko.
11.12.2021 ob 10.00 Galerija mesta Ptuj in virtualno tukaj:

Češko – kanadski umetnik Marek Schovanek  v svojem delu uporablja ironijo in provokacijo kot instrumenta za kritiziranje množične potrošnje in destruktivnosti zahodnih družb. Je multidisciplinaren umetnik, ki se ukvarja s slikarstvom, kiparstvom, prostorskimi instalacijami in javnimi projekti. Pred leti so ga v enem izmed mnogih intervjujev opisali kot ekstremnega športnika v umetnosti in to dokazuje prav z vsakim novim projektom, ki ga začne v svojem ateljeju, pa naj gre za kompleksne slikarske podvige, megalomanske kiparske izzive ali pa kulinariko, o kateri je govora na aktualni razstavi v Galeriji mesta Ptuj. 

” Zgodba Anarhistične pekarne piškotov se je pričela decembra leta 2011, sredi italijanskih alp. Marek Schovanek mi je takrat podaril škatlo domačih, malce drugačnih piškotov in ker je smučarski vikend bil namenjen tudi pripravi nove edicije festivala Art Stays, kateri je bil naslednje leto osrednji likovni dogodek Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, je ideja o povezavi novih slaščičarskih spretnosti Schovaneka in izvirnega projekta pekarne piškotov padla na plodna tla. Večeri, ki so sledili so bili prežeti z idejami kako izpeljati nov projekt, ki je takrat tudi dobil koncept in ime Anarhistična pekarna piškotov (Anarchist Cookie Shop – izpeljanka iz naslova kontroverzne knjige Anarchist Cook Book). Po zelo uspešni premieri na Ptuju v poletju 2012, je projekt dobil krila in se v razširjenem konceptu predstavil v Pragi, Berlinu, Ostravi, Sofiji in drugod.

Sedaj, ko bo v času ptujske razstave ideja praznovala svojo 10. obletnico nam Marek Schovanek v sobanah Galerije mesta Ptuj ponuja na ogled celotno zgodbo. Tisoči kosov peciva, od portretov, mrtvih ptic, reprodukcij starih mojstrov, orožja, injekcij, okostnjakov, lobanj in seveda tisoče črk, sestavljenih v izjave, ki so tako ali drugače premaknile kolesje družbe in sveta. Krhka razstava, izjemnega umetnika, močnih misli. ” (Jernej Forbici, umetniški direktor festivala Art Stays)

In his work, the Czech-Canadian artist Marek Schovanek uses irony and provocation as an instrument to criticize the mass consumption and destructiveness of Western societies. He is a multidisciplinary artist engaged in painting, sculpture, spatial installations and public projects. Years ago, he was described in one of many interviews as an extreme athlete in the arts, and he proves this with every new project he starts in his studio, whether it is complex painting feats, megalomaniac sculptural challenges or the cuisine in question. at the current exhibition in the Ptuj City Gallery.

“The story of the Anarchist Cookie Shop began in December 2011, in the middle of the Italian Alps. Marek Schovánek gave me a box of homemade, slightly different Christmas cookies and since the ski weekend was also dedicated to preparing a new edition of the Art Stays festival, which was the main art event of the European Capital of Culture Maribor 2012 next year, the idea of ​​connecting Schovanek’s new confectionery skills with an exceptional cookie shop project fell on fertile ground. The evenings that followed were imbued with ideas on how to carry out a new project, which at the time was also given a concept and the name Anarchist Cookie Shop (a derivative of the controversial Anarchist Cook Book). After a very successful premiere in Ptuj in the summer of 2012, the project was presented in an expanded concept in Prague, Berlin, Ostrava, Sofia and elsewhere. Now that the idea will celebrate its 10th anniversary, with FRAGILE Marek Schovánek is offering us the whole story on 500 sqm of the Ptuj City Gallery Galerija mesta PtujThousands of pieces of pastry including portraits, dead birds, reproductions of old masters, weapons, injections, skeletons, skulls and thousands of letters composed into statements that have somehow moved the wheels of society and the world: A fragile exhibition, an exceptional artist, strong thoughts.” (Jernej Forbici, Artistic Director of the Art Stays Festival)

Marek Schovanek se je rodil leta 1965 v takratni Socialistični republiki Češkoslovaški in je kot otrok emigriral v Kanado, kjer je študiral umetnost na Univerzi Alberta v Edmontonu. Leta 1993 se je preselil v Berlin in si sčasoma uredil tudi rezidenco v Pragi, mestu družinskih korenin. Danes živi in dela med Berlinom in Prago.

Marek Schovanek was born in 1965 in the then Socialist Republic of Czechoslovakia and emigrated to Canada as a child, where he studied art at the University of Alberta in Edmonton. In 1993, he moved to Berlin and eventually settled in Prague, a city of family roots. Today he lives and works between Berlin and Prague.