Oto Rimele se je v sodobno slovensko slikarstvo zapisal kot pronicljiv raziskovalec barve.
Barvo je sprva dojemal v njeni polni snovnosti, nazadnje pa jo je povsem dematerializiral in jo gledalcem predstavil kot obarvano senco na stenah razstavišča. Prehod iz snovnega v poduhovljeno je temeljno sporočilo Rimeletovega opusa, slikar pa gledalce vabi k poglobljenemu motrenju in v kontemplativno zazrtost vase. Nekaj zadnjih let sta slikarjeva osrednja motiva lestev, o kateri beremo v prvi Mojzesovi knjigi (28, 10-21) Stare zaveze in ki jo razumemo kot simbolno vez med zemljo in nebom, med to- in onstranstvom, ter zgolj v slovenskem jeziku možna besedna zveza NE BO/NEBO. Umetnik svoje poslanstvo vidi kot naporen vzpon proti Neznanemu in Neizrekljivemu, v trenutkih intenzivne poglobljenosti pa lahko tudi gledalci NE BO spremenimo v NEBO.

Z razstavo Lestev in NE BO se Oto Rimele vrača na Ptuj, kamor je v otroštvu zahajal na obiske k babici in dedku. Pri snovanju razstave mu je bil v navdih film znamenitega režiserja Wima Wendersa Nebo nad Berlinom (1987), ki se prične z verzi pesnika in pisatelja Petra Handkeja: Als das Kind Kind war, / wusste es nicht, / dass es Kind war, / alles war ihm beseelt. (V prevodu Iva Štandekerja: Ko je otrok bil otrok, / ni vedel, da je otrok. / Zanj je vse imelo dušo / in vse duše so bile eno.)

1962 – Oto Rimele se je rodil v Mariboru.
1990 – Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Emeriku Bernardu.
1992 – Zaključil je slikarsko specialko pri prof. Janezu Berniku.
1987 – Bil je član skupine MI, ki je aktivno delovala do leta 1994.
1997 – Začel je poučevati slikanje in risbo na Oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.
1999  Gostoval je v Galeriji A + A v Benetkah z razstavo Dobri stari horizont (Il buono vecchio orizzonte).
2008  V ateljeju v Parizu je ustvaril serijo akvarelov in oljnih slik z naslovom Nebo nad Parizom.
2004 – Za razstavo Iluminacije v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki (2003/2004), postavljeni v cerkvi nekdanjega cistercijanskega samostana, je prejel nagrado Prešernovega sklada.
2006 – V Galeriji Loža v Kopru je bila na ogled razstava Le Jeu.
2010 – Ponovno je razstavljal v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki v razstavišču Lapidarij (Slike).
2012 – Izšla je monografija Oto Rimele. Duhovnost materialne odsotnosti / Spirituality of Material Absence z uvodno študijo Jureta Mikuža.
2014 – Z razstavo La luz de la sombra je gostoval v madridski galeriji Circulo de Bellas Artes de Madrid.

2014 – Sodeloval je na veliki reprezentativni razstavi slovenskih likovnih umetnikov z naslovom MAGIJA umetnosti : protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968–2013 v Villi Manin v Passarianu-Codroipu v Italiji.
2016 – Ustvarjal je v umetniški rezidenci v Londonu.
2018 – V cerkvi nekdanjega minoritskega samostana v Mariboru je postavil razstavo Ambienti svetlobe senc.
2018  Ustvarjal je v umetniški rezidenci v Berlinu, kjer je nastala serija slik Berlinski portreti.

2019 – Priznana londonska spletna revija za umetnost Contemporary Art Curator ga je uvrstila med 100 umetnikov prihodnosti (100 artists of the future).

2019 – V Pratt Institute v Brooklynu v New Yorku je razstavljal akvarele, naslovljene Jakobova lestev.
2021 – Predstavljen je v publikaciji Top 10 Contemporary Artists – V4, ki jo je založil Petru Russu v Londonu.