Zakrajšek je sam najbolje opisal lastno srečanje in delovanje v japonskem prostoru, še posebej s simboliko, izvirajočo iz zen budizma. Medtem ko v Evropi zenu pripisujemo predvsem umirjenost, uravnovešenost, pozornost, modrost, harmonijo, red, askezo, je simbolna razsežnost v njegovi domovini bistveno globlja. »Pomen kroga v zen budizmu je povzel Shinjinmei (tretji patriarh Sosan, ki je umrl leta 606 n. št.), in sicer da je krog prazen prostor, v katerem nič ne manjka in nič ni odveč. Enso simbolizira vesolje, absolutno razsvetljenje, moč, obilje, a tudi praznino. Predstavlja trenutek, ko se um osvobodi telesa, duša pa postane ustvarjalna sila. Zen budisti verjamejo, da sta kaligrafija in metoda risanja ensoja (kroga) pot do realizacije samaai – trenutka združitve posameznika z Božanskim. (Aleksander Bassin muzejski svetnik in kritik)


Zakrajšek himself best described his encounter and activity in the Japanese space, especially with regards to the symbolism emanating from Zen Buddhism. While in Europe, we attribute calmness, balance, attention, wisdom, harmony, order and asceticism to Zen, the symbolic dimension in its homeland is much deeper. “The meaning of the circle in Zen Buddhism was summarized by Shinjinmei (the third Patriarch Sosan, who died in 606 A.D.), saying that the circle is an empty space in which nothing is lacking and nothing is superfluous. Enso symbolizes the universe, absolute enlightenment, strength, abundance, but also emptiness. It represents the moment when the mind is free of the body, and the soul becomes a creative force. Zen Buddhists believe that calligraphy and the method of drawing the enso (the circle) is the path to realizing samaai – the moment of unification of the individual with the Divine. (Aleksander Bassin musum councellor and art critic)

> BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Leon Zakrajšek, postavitev Galerija mesta Ptuj, foto: Dušan Fišer
Leon Zakrajšek, postavitev Galerija mesta Ptuj, foto: Dušan Fišer