Naslednja razstava / Future exhibition:
18. marec / March – 30. april / April 2023

HAND MADE 2.0 (Ročno delo 2.0)

Mednarodna razstava / International exhibition

Kustosa / Curators: Marika Vicari & Jernej Forbici / ART STAYS
V sodelovanju z / In collaboration with: Studio La Città (Verona), Punto sull’arte (Varese), AreaB (Milano), Federico Rui Arte Contemporanea (Milano), Kanalidarte (Brescia).

Umetniki / Artists: Anna Galtarossa, Lene Kilde, Marcela Cernadas, Rósa Sigrún Jónsdóttir, Mojca Smerdu, Andrea Salvatori, Valeria Vaccaro, Maruša Štibelj, Alice Zanin, Nicolo’ Quirico, Blažka Križan, Ōki Izumi, Vanni Cuoghi, Silvia Levenson, Mariantonietta Bagliato.

Otvoritev / Opening: 18. marec / March 2023, 18.00


V drugi ediciji razstave Handmade (Ročno delo) se sprašujemo o trenutni nagnjenosti opazovalca, da preseže tradicionalno obravnavo človeške nravi, po kateri je ročnost, če jo razumemo skozi oči zgodovine, zgolj in izključno ženska vrlina. V ospredje postavlja neposredno umetniški izdelek v obliki dialoga ter bolj zapletenih in celovitih tehnik, ki ustvarjajo nove miselne strukture in estetske učinke.

Razstava Handmade 2.0 v Galeriji mesta Ptuj s kustosoma Mariko Vicari in Jernejem Forbicijem ter v sodelovanju z Dušanom Fišerjem vas v petih prostorih popelje skozi izvirna dela mednarodno uveljavljenih umetnikov, kot so Anna Galtarossa, Lene Kilde, Marcela Cernadas, Rósa Sigrún Jónsdóttir, Mojca Smerdu, Andrea Salvatori, Valeria Vaccaro, Maruša Štibelj, Alice Zanin, Nicolò Quirico, Blažka Križan, Oki IzumiVanni Cuoghi, Silvia Levenson in Mariantonietta Bagliato.

Handmade 2.0 je veliko več kot preprosta umetnost rok, uma in živega telesa. S kalejdoskopom oblik, barv, linij, površin, ki smo jim že bili priča in ki jih še želimo izkusiti, pripovedovati in odkriti prek svežih želja in čustev, kljubuje času, v katerem živimo.


In the second edition of Handmade, we examine the current tendency of the observer to transcend the traditional view of human nature, according to which handiness, as seen through the eyes of history, is solely and exclusively a feminine trait. The exhibition directly spotlights the artistic product in the form of a dialogue and more complex and comprehensive techniques that create new thought patterns and aesthetic effects.

Handmade 2.0 at the Ptuj City Gallery, curated by Marika Vicari and Jernej Forbici in collaboration with Dušan Fišer, takes you through five rooms featuring the original works of internationally renowned artists such as Anna Galtarossa, Lene Kilde, Marcela Cernadas, Rósa Sigrún Jónsdóttir, Mojca Smerdu, Andrea Salvatori, Valeria Vaccaro, Maruša Štibelj, Alice Zanin, Nicolò Quirico, Blažka Križan, Oki IzumiVanni Cuoghi, Silvia Levenson and Mariantonietta Bagliato.

Handmade 2.0 is much more than the simple art of the hands, the mind and the living body. Its kaleidoscope of forms, colors, lines, and surfaces, which we have already seen and still want to experience, narrate and discover through fresh desires and emotions, defies the times we live in.


HAND MADE 2.0

Odpiralni čas / Opening hours:

torek / Tuesday – petek / Friday: 10.00 – 17.00
sobota, nedelja & prazniki / Saturday, Sunday & Holidays: 10.00 – 17.00

Sledite našim novicam na spletni strani in na socialnih omrežjih, pripravljamo zanimive vsebine. / Follow our news on our website and social media, we have interesting content in the pipeline.

NOVICE FACEBOOKINSTAGRAM


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV